Igralni red 2017

IGRALNI RED TK RADOMLJE 2017

Članarina za leto 2017:

A.) člani ………………………………….. 100 eur (igranje neomejeno)

B.) članice ……………………………….    80 eur (igranje neomejeno)

C.) upokojenci,  dijaki, študenti…   70 eur (igranje neomejeno)

(starost dijakov od 15 leta – v tekočem letu)

D.) igranje do 14 ure…………………   50 eur (igra se lahko do 14 ure!!)

E.) otroci do 14 let…………………..   20 eur (igranje do 16 ure, kasneje lahko le če so prosta igrišča).

Članarino je potrebno poravnati najkasneje do 31.05.2017, z nakazilom na TRR TK Radomlje. Navodila o nakazilu so objavljena na spletni strani TK Radomlje (www.tk-radomlje.si). Kdor članarine do navedenega dne ne poravna lahko, do plačila letne članarine, igra le ob plačilu igralnine. Članarina za zamudnike, PLAČANA po 31.5.2017, je VIŠJA od redne članarine. (A-120, B-100, C-85, D-60, E-25 eur). Pristopnina za nove člane je 20 eur. Vloge za sprejem novih članov sprejema predsednik TK Radomlje.

Cena ene ure igranja je 6 eur. Za igranje pod reflektorji ni potrebno doplačati. Nečlani lahko rezervirajo igralni termin le na dan igranja.

Odpiralni čas je od 8 ure do 22 ure (po potrebi tudi dlje!)

Rezervacija igralnih terminov za člane TK Radomlje je predhodni dan ob 19 uri osebno na igrišču. Od 19.30 dalje tudi po telefonu ali internetu. Člani, ki so igrali od 18 ure dalje se lahko za naslednji dan vpišejo po 19.30 uri.

Papirnica Količevo ima na razpolago 3. igrišče ob ponedeljkih do 18 ure.

Igrišči št. 3 (do 18 ure, razen ponedeljek) in št. 4 (do 20 ure) sta rezervirani za teniško šolo.

V internih in eksternih ligah lahko igrajo SAMO člani TK Radomlje.

Vsem članom želimo veliko prijetnega druženja in igranja na igriščih.

Predsednik TK Radomlje:

Franc Kaplja

Radomlje, 24.04.2017